Clàssica Horta-Guinardó és un cicle de música clàssica organitzat pel Districte d'Horta-Guinardó de l'Ajuntament de Barcelona. Any rere any, oferim un cicle de concerts de música clàssica i altres activitats complementàries a Biblioteques, Centres Cívics, Casals i altres equipaments de forma gratuïta.

Bases de la convocatòria per a la XVIII Clàssica a Horta-Guinardó


Presentació

Clàssica a Horta-Guinardó és un cicle de música clàssica organitzat pel Districte d'Horta-Guinardó de l'Ajuntament de Barcelona. Des de 1999,  el cicle ofereix una programació de concerts, audicions infantils, conferències i altres activitats de forma gratuïta a Biblioteques, Centres Cívics, Casals i altres equipaments. Valorant la necessitat de divulgar el que comunament coneixem com a música clàssica a la població del Districte, cada primavera omplim Horta-Guinardó de música.
CONVOCATÒRIA OBERTA!

Convocatòria de selecció d’intèrprets pel cicle de Clàssica a Horta-Guinardó per professionals:

La convocatòria està oberta a qualsevol tipus de formació de música clàssica.

1. SELECCIÓ. La selecció anirà a càrrec de l’organització, determinada pel departament de Serveis a les Persones del Districte d’Horta-Guinardó.
2. TEMPORALITAT. Els concerts es realitzaran de dilluns a diumenge, del 5 de maig a 18 de juny del 2017.
3. TEMÀTICA: 2017. Els secrets de la tonalitat. Tonalitat i emocions.

Sabem que els compositors creen les seves obres en Do, Re, Mi, Fa, Sol, La o Si; en la seva modalitat major o menor, però, per què trien un to o un altre? Es tracta d'una elecció  aleatòria? Aquesta proposta vol explorar les característiques de la tonalitat i les connotacions psicològiques, emocionals i simbòliques que se li han atribuït al llarg de la història de la música.

Més enllà de la distinció més obvia que el mode Major transmet un tarannà alegre i el mode menor es relaciona amb un to més melangiós, hi ha tota una caracterització i simbologia que es remunta a les teories de Plató i els efectes de la música en l'estat d'ànim. Les característiques dels "Modes grecs" van derivar, amb alteracions significatives, a la música eclesiàstica medieval i del Renaixement. L'esperit enciclopedista dels teòrics de la música francesos de finals del s. XVII i principis del s. XVIII (Rousseau, Charpentier, Masson, Rameau, Zarlino) els va portar a catalogar les emocions que generava cada tonalitat, amb moltes similituds però  amb diferències significatives entre ells. Per fer-nos una idea dels termes en els que aquestes emocions es descrivien podem citar per exemple les tonalitats segons M.A. Charpentier a "Regles de composition": Do major - alegre i guerrer, Do menor - fosc i trist, Re menor - seriós i devot, Re major - joganer i molt guerrer, Mi menor - femení, amorós i planyent, Mi bemoll major - cruel i dur, Sol Major - dolçament joiós... L'èmfasi sentimental del Romanticisme va portar els compositors germànics a seguir en aquesta línia, però amb descripcions més subjectives, com per exemple les que podem trobar amb C.F.D. Shubart: Do Major - innocència, puresa, Do menor - lament d'amor infeliç, Re bemoll Major - sentiments inusuals entre el somriure i el lament, Fa sostingut Major - triomf sobre la dificultat... Apart de la influència del context històric, molts compositors van desenvolupar el seu simbolisme personal de la tonalitat, com seria els casos més coneguts de Mozart o Beethoven. El primer, influenciat per la maçoneria, donava un significat especial a Mi bemoll Major, i Beethoven qui va donar un sentit molt propi a Do menor, un to molt secundari entre els seus contemporanis i que ell utilitzà en algunes de les seves obres més significatives. L'exemple més característic seria Cinquena Simfonia, una obra d'alta càrrega simbòlica en què  el popular motiu que la distingeix representa el so amb el que el destí truca la porta, i essent aquest el to de la solemnitat per a Beethoven, Do menor és l'actitud amb la que hom ha d'afrontar el seu destí.

Els concerts d'aquest tema podrien tenir diferents aproximacions al significat de la tonalitat: propostes que relacionin un context històric-cultural a una o diverses tonalitats; evolució  del significat d'una tonalitat; el sentit de diversos tons en un mateix compositor, o un programa que expliqui una història  entorn el significat d'una tonalitat.

4. DURADA: 45 a 50 minuts.
5. PAGAMENT: Es demanarà factura a nom del grup abans del dia de l’actuació. Imprescindible proposta econòmica.
6. PROPOSTES. S’han d’entregar al mail classicahg@gmail.com abans del 30 de gener, aportant:

Títol de la formació/ Nom dels participants
Títol del concert
Programa
Durada
C.V. / Trajectòria de la formació
Dades de contacte
Dades de facturació
Adjuntar arxiu sonor i/o audiovisual.
Imatge en format Jpeg o Png (per difusió)
Breu text explicatiu de la formació d’aproximadament 100 paraules (per difusió)
Proposta econòmica (pressupost)
Convocatòria de selecció d’intèrprets pel cicle de Clàssica a Horta Guinardó per alumnes i músics amateurs:

1. BASES. La convocatòria està oberta a totes les escoles de música i estudiants de música
2. SELECCIÓ. La selecció anirà a càrrec de l’organització, determinada pel departament de Serveis a les Persones del Districte d’Horta Guinardó.
3. TEMPORALITAT. Els concerts es realitzaran de dilluns a diumenge del 5 de maig a 18 de juny del 2017.
3. TEMÀTICA: 2017 . Les formes musicals. Es sol·licita que cada proposta de concert relacioni tonalitat i emoció.
5. DURADA: Com a màxim, 15 minuts.
6. PROPOSTES. S’han d’entregar al mail classicahg@gmail.com abans del 30 de gener aportant:

Títol de la formació/ Nom dels músics
Nombre de músics
Indicar si provenen d’alguna escola
Programa
Durada
Dades de contacte

Fitxa de participació per a amateurs

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada