Clàssica Horta-Guinardó és un cicle de música clàssica organitzat pel Districte d'Horta-Guinardó de l'Ajuntament de Barcelona. Any rere any, oferim un cicle de concerts de música clàssica i altres activitats complementàries a Biblioteques, Centres Cívics, Casals i altres equipaments de forma gratuïta.

Contra el classicisme?

La transició del classicisme al romanticisme


Els canvis estilístics mai són abruptes ni succeeixen d’un dia per l’altre, però la historia tendeix a fer una síntesi basada molts cops en oposicions: un es defineix pel que l’anterior no tenia. Si considerem el classicisme com una reacció antibarroca a la recerca de la simplicitat i la naturalitat, el romanticisme tendeix a definir-se pel fet diferencial envers el seu predecessor. Així doncs, si el paradigma del classicisme el trobem en l’equilibri formal que marca la pròpia estructura musical, en el romanticisme s’emfatitza la llibertat expressiva del compositor per sobre d’una forma prefixada. Aquesta relació estilística però, també pot ser interpretada des d’un altre punt de vista, en el que el romanticisme és l’evolució natural del classicisme. El predomini de la melodia va ser fruit de la simplificació clàssica, que va establir la textura musical de melodia acompanyada davant les melodies simultànies del contrapunt barroc . El desenvolupament melòdic del romanticisme seria, per tant, una continuació enfocada en l’expressivitat. Majoritàriament, hem plantejat els concerts d’aquest any en dos blocs cadascun, el programa dels quals representen el classicisme i el romanticisme respectivament, amb la intenció que plantegin si la relació entre ells és antagònica o continuista.

Entre el 8 de maig i el 18 de juny, la programació d'aquest any constarà de 14 concerts, 3 concerts amateurs, una conferència, una visita al Museu de la Música i una instal·lació expositiva. Podeu consultar tota la programació en el llibret disponible en el següent enllaç:

Llibret

Fe d'errates:

- El concert del dia 13 de juny al Mirador del Carmel serà a les 18h.
  L'accés al Mirador del Carmel serà pel camí de Can Mora

- El concert del dia 6 de juny a l'Espai Jove Boca Nord serà a les 18h.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada